height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

עקרונות של שקיפות ושיתוף מנחים את "זמרת הארץ" בתהליך המו"מ עם שותפים פוטנציאליים להשקעה בקרקעות להשבחה שבהן משקיעה החברה. שיתוף משקיעים נוספים בעסקה נעשה רק לאחר שהחברה התקשרה בה, ותוך הקפדה על יישום תקן 22 לתקינה השמאית.

סגירת תפריט
דילוג לתוכן