height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

ניסיון של למעלה מ-30 שנה באיתור עסקאות, ומיטב השמאים והאנליסטים, נתרמים למלאכת הבדיקה שעורכת "זמרת הארץ" את היתכנות העסקה וכדאיותה. החברה אינה נכנסת לעסקה לפני שערכה בדיקה מדוקדקת של סיכויי השבחת הקרקע מצד אחד ושל סיכוני העסקה מצד שני, כדי להחליט אם להשקיע בקרקע ואם לשתף אחרים בהשקעה.

סגירת תפריט
דילוג לתוכן